Nieuws

<< Terug

Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor onherroepelijk

Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan heeft van 10 april tot en met 22 mei voor beroep ter inzage gelegen. Er is geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Wethouder Linda van Dort: “Vandaag heb ik contact gezocht met de directie van Winter Trust. Ik heb hen geïnformeerd dat er geen beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening is aangetekend voor het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor. Ik ben blij dat nu de volgende stap gezet kan worden en dat de weg open staat, om de sociale en betaalbare huurwoningen voor onze inwoners te realiseren.  De volgende stap zal zijn dat Winter Trust een omgevingsvergunning aanvraagt die getoetst wordt aan de bestaande regels.”

Directie Winter Trust B.V.: “Wij zijn verheugd met het nieuws dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De samenwerking met de gemeente is prettig en constructief verlopen en met deze ontwikkeling kunnen we ons steentje bijdragen aan de invulling van de grote woningbouwopgave die er ligt. Door het vervangen van de bestaande leegstaande gebouwen met nieuwe moderne woongebouwen biedt het ook een uitgelezen kans de bebouwde omgeving te verduurzamen.”

Bron: https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/persberichten_42531/item/bestemmingsplan-p2-en-p3-bisonspoor-onherroepelijk_71155.html

 

Meer nieuws

Woontorens Bisonspoor

In de komende jaren krijgt de wijk Bisonspoor en de omgeving een nieuwe impuls, onderdeel van de grootschaliger herontwikkeling is een wooncomplex dat aan de rand van de wijk is voorzien. Momenteel staan op deze locatie nog de parkeergarage P2 en een leegstaande kantoortoren, deze gaan op termijn plaatsmaken voor een nieuwe woontoren.

Lees meer

Raad akkoord met torens Bisonspoor

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op dinsdag 5 maart 2019 definitief gekozen voor de bouw van twee megahoge torens bij Bisonspoor. Dit landmark maakt deel uit van een prestigieuze project dat het aanzicht van de Maarssenbroekse wijk Bisonspoor compleet verandert.

Lees meer